آخرین ماه سال 2018 به نیمه های خود رسیده و کم کم تعطیلات زمستانی، فعالیت شرکت های مختلف را متوقف میکند. البته این توقف یک آرامش قبل از طوفان است، چرا که در نخستین روزهای سال جدید، نمایشگاه CES با مجموعه ای از نوآوری ها و محصولات جدید برگزار خواهد شد. سونی هم طبق معمول […]