این روزها هر چه به جشن سال نوی میلادی و کریسمس نزدیکتر میشویم، کمپانی های بزرگ همچون سونی بیشتر در سکوت خبری فرو میروند. همین سکوت خبری باعث شده تا در روزهای اخیر، ما با فرصت بیشتری به مرور گوشی های سونی و انتشار مقالات جالب توجه در این خصوص بپردازیم. اگر از عنوان این […]