تا امروز، خبرهای جذابی از گوشی های هوشمند سری 2017 شنیده ایم. این اخبار که بخش عمده ای از آنها فقط در حدود یک شایعه به گوش رسیده بود، ما را برای تماشای گوشی های هوشمند جدید سونی کنجکاوتر کرد. از درز تصویر پنل جلویی گوشی هوشمند جدید سونی تا درز تصاویر رندر شده نسخه […]