سونی عزم خود را جزم کرده تا با قدرت فراوان اکسپریا Z3 را به بازار های مختلف عرضه کند. مدیران سونی سال گذشته بارها بر ورود به بازار چین و ایالات متحده تاکید داشتند که حالا کم کم برنامه های خود را برای ورود به این بازارها عملی میکنند. پس از اینکه شب گذشته و […]