با وجود اینکه هنوز یک ماه از معرفی اکسپریا Z3 نگذشته و این دستگاه به بسیاری از کشورهای مختلف راه نیافته است اما شایعات در مورد اسمارت فون بعدی سونی آغاز شده است. اکسپریا Z3X نامی است که آن را ماه گذشته و پیش از معرفی رسمی اکسپریا Z3 برای اولین بار شنیدیم. پس از […]