هدف بگیرید و شلیک کنید.با از بین بردن دزد ها و خلافکاران،تبدیل به یک قهرمان شوید،برای هدف گیری،با استفاده از سنسور های حرکتی گوشی،روی هدف بروید و با لمس صفحه،شلیک کنید.