شرکت سونی یکی از شرکت های مطرح در بخش دستگاههای کتابخوان با همان ایبوک ریدرها می باشد و طی…