اپراتور ایرانسل در راستای ارائه خدمات بهتر تعرفه استفاده از اینترنت را برای کاربران خود کاهش داد. بر این اساس تعرفه استفاده از اینترنت برای کاربران سیم کارت دائمی مبلغ 0.5 ریال به ازای هر کیلوبایت و برای کاربران سیم کارت های اعتباری نیز مبلغ 0.75 ریال به ازای هر کیلوبایت خواهد بود. تا پیش […]