همانطور که میدانید شبکه نسل سوم ایرانسل از امروز 5 شهریور رسما افتتاح شد. البته در مرحله اول پوشش نسل سوم به صورت سراسری نبوده و تنها چند شهر دسترسی به این شبکه دارند. بر اساس اخبار اعلام شده توسط ایرانسل در حال حاضر این شبکه در شهرهای زیر در دسترس است. تهران، کرج، مشهد، اهواز، […]