به زودی اکسپریا XZ Premium وارد بازار ایران شده و ما هم این فبلت قدرتمند و جذاب را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. اما تا آن زمان به نقد سایر رسانه ها که بیشتر آن ها در کشورهای شرق آسیایی هستند بسنده میکنیم. یک رسانه هنگ کنگی با در اختیار گرفتن اکسپریا XZ […]