قطعا بسیاری از شما اسم بازی معروف Hill Climb را زیاد شنیده اید و بسیاری از شما هم این بازی را انجام دادید، یک بازی جذاب که بر اساس فیزیک نهاده شده است. حال چند تن از برنامه نویسان عزیز میهن، دور هم جمع شدند و در قالب گروه سیزک یک بازی زیبا به نام […]