بازی این چشم کیه یک بازی ایرانی و فوق العاده سرگرم کننده است که در آن شما باید از روی چشم هنرمندان اسم آنها را حدس بزنید. این بازی جذاب در این نسخه 180 مرحله را شامل میشود که شما باید با حدس زدن اسم هنرمندان مراحل را طی کنید. توضیحات بیشتر از زبان سازنده […]