سونی از جمله شرکت هایی است که راه توسعه را بر روی کاربران خود باز گذاشته است. کاربرانی که قصد استفاده از کاستوم رام ها و کاستوم کرنل ها را دارند، به راحتی میتوانند از طریق دستورالعمل های مربوطه که سونی پیش روی آنها گذاشته نسبت به باز کردن بوت لودر دستگاه خود اقدام کنند. […]