نتایج تحقیقی که توسط Xuxian Jiang — یکی از اساتید دپارتمان علوم کامپیوتر دانشگاه کالرینای شمالی — بر روی سرویس ممیزی برنامه ها (Application Verification) گوگل انجام شده حاکی از آن است که این سرویس تنها قادر به شناسایی حدود 20 درصد از بدافزارهای اندروید است.