در بخش پنجم از سری بررسی های اندروید اوریو به بررسی قابلیت تصویر در تصویر، تکمیل خودکار فرم ها و ایموجی های جدید پرداختیم. امروز و در قصد ششم از این بررسی قصد داریم تا محدودیت های پس زمینه و پروژه Treble از این سیستم عامل را موردبررسی قرار دهیم. محدودیت های اجرایی در پس زمینه: با عرضه […]