سونی از گذشته همواره نشان داده که به تمامی سلایق احترام میگذارد و سعی دارد تا محصولاتی را به نمایش بگذارد که سلیقه تمامی افراد و اقشار جامعه را پوشش دهد. معرفی نسخه های مینی یا کوچک پرچمداران از این دست اقدامات بود که سونی از گذشته تا به امروز آن را تکرار کرده است. […]