سونی در کنفرانس پر سر و صدایِ مطبوعاتی خود در کنگره جهانی موبایل 2016، دست به حرکت بسیار بزرگی زد. سونی در واقع بر رویِ چیزی قمار کرد که این شرکت را در راهِ جدیدی قرار داده است. معرفی یک خانواده جدید و پایان دادن به حیات محبوب ترین خانواده گوشی هایِ پرچمدار سونی در […]