سونی از ابتدای سال 2013 تصمیم گرفت تا سری گوشی های لوکس خود را تحت عنوان خانواده Z به همگان معرفی کند. در طول سه سال ما شاهد 6 نسل مختلف از گوشی های این خانواده بودیم که در هر دوره، پرچمدارانی با ویژگی های برتر زمان خود به نمایش گذاشته میشدند. آخرین نسل از […]