ما نمي‌خواهيم در اينجا بگوييم كه كدام گوشي در كل بهتر است و كدام گوشي بدتر است، در اينجا فقط اين گوشي‌ها را مقايسه مي‌كنيم و با دلايل منطقي در هرقسمت آن گوشي كه برنده خواهد شد اعلام مي‌كنيم اما در نهايت انتخاب به عهده شما است كه با توجه به نياز خود گوشي مورد […]