شماهم ممکن است تا به حال هزاران موزیک ایرانی و آمریکایی و یا… را گوش داده باشید ولی بیشتر آنها معمولا قابل دسترسی نیستند و یا شما از آنها شاید خوشتان نیاید.با دانلود این برنامه به راحتی می توانید هر موزیک جدیدی را که بخواهید چه  پاپ،تکنو یا… […]