ابزارهای متفاوتی وجود دارند که بوسیله آنها میتوان میزان شیب محیط را سنجید. ابزارهای سنجش شیب محیط که ما در اصطلاح به آنها “تراز” میگوییم، به کمک سنسور ژیروسکوب در گوشی، میتوانند میزان شیب سطوح را بسنجند. این ابزارها بیشتر در انجام کارهای ساختمانی کاربرد دارند، اما گاهی اوقات نیاز به یک چنین ابزاری برای […]