سونی برنامه اختصاصی دستبند هوشمند SWR10 را به نسخه جدید به روز کرد. در طی این به روزرسانی برنامه اختصاصی دستبند هوشمند سونی به نسخه 1.4.0.392 ارتقا پیدا کرده است. در این نسخه بهبود های جزئی در عملکرد حاصل شده و گفته میشود سرعت اجرای برنامه نیز افزایش یافته است. اما مهمترین تغییر حاصل شده […]