همانطور که شایعاتی پیش از درباره ارائه یک برنامه مخصوص دوربین از سوی گوگل شنیده میشد این برنامه حالا به طور رسمی توسط گوگل معرفی و در مارکت گوگل پلی قرار گرفته است. گوگل این برنامه را با قابلیت های بیشتر نسبت به برنامه دوربین قبلی خود در گوگل پلی قرار داده است.