آپدیت جدیدی برای برنامه ی ویدیویی سونی به نام Video Unlimited منتشر شده که تغییرات بسیار جزئی را در برنامه به وجود آورده است. این آپدیت شماره ی ساخت برنامه را به 13.1.B.0.5 تغییر داده و اصلی ترین تغییر آن را می توان به تغییرات ظاهری در بخش فهرست اشاره کرد. فعلا این آپدیت بر روی […]