از مدتها قبل شایعاتی در مورد اضافه شدن قابلیت تماس صوتی به برنامه WhatsApp شنیده میشد. در واقع این خبر اولین بار در فوریه سال جاری منتشر شده بود که گفته میشد به زودی برنامه WhatsApp از قابلیت برقراری تماس صوتی نیز پشتیبانی خواهد کرد. با این وجود این شایعه هرگز رنگ حقیقت به خود […]