در ماه های اخیر سونی موبایل روند توسعه بسیاری از برنامه های خود را متوقف کرد. البته همچنان برخی از برنامه ها هستند که به حیات خود ادامه میدهند اما سونی موبایل همچنان در حال کم کردن فعالیت های خود حذف برخی از سرویس هاست که این بار برنامه Xperia Lounge قربانی سیاست های سونی […]