شاید از لحظه معرفی اکسپریا X Performance تا به امروز، تمامی طرفداران سونی منتظر بودند تا عملکرد سخت افزاری این دستگاه را به خاطر پردازنده قدرتمند به کار رفته در این دستگاه مشاهده کنند. اکسپریا X Performance و اکسپریا X تقریبا در بسیاری از جهات با هم شبیه هستند اما چیزی که این دو را […]