لذت تماشای ویدئوهایتان با MX Player با این پلیر قادر خواهد بود: روی فیلم زوم کند حذف،تغییرنام و… بزرگنمایی فیلم روی فیلم قفل کنید(یعنی با زدن دکمه قفل هیچ دکمه ای کار نمیکندوشما میتوانید فیلم را به راحتی تماشا کنید) شما با این پلیر قادر خواهید بود زیرنوس هارا نیز تماشا کنید و…   مشخصات: […]