اکسپریا Z1 طعم نسخه ای دیگر از کیت کت را چشید. از صبح امروز به روزرسانی جدیدی با شماره ساخت 14.4.A.0.133 برای اکسپریا Z1 آغاز شد. پیش از این آخرین نسخه موجود برای اکسپریا Z1 شماره 14.4.A.0.108 بوده است.   این آپدیت نسخه ای دیگر از اندروید 4.4.4 است که این دستگاه حدود دو ماه […]