سونی به تازگی خانواده ای جدید را در گوشی های سونی راه اندازی کرده است. خانواده X سونی با هدف ایجاد تغییر و تحول در گوشی های اکسپریا پایه ریزی شدند و این تغییرات را نیز از خود آغاز کردند. سری X در ابتدا با تغییر در ساختار طراحی آغاز میشوند. سونی علاوه بر آنچه […]