محققان حسگرهای جدید برای گوشی‌های هوشمند ارایه کرده‌اند که امکان تشخیص بو را دارند.روز‌به‌روز گوشی‌های هوشمند پیشرفت بیشتری می‌کنند تا آنجا که می‌توان از این دستگاه‌ها بیشترین استفاده را کرد.سال‌ها پیش استفاده از یک دستگاه سیار برای مکالمه خیلی بعید به نظر می‌رسید، بعدها امکان کاربرد گوشی به عنوان دوربین خیلی دور از ذهن به […]