گوگل صبح امروز آخرین وضعیت توزیع نسخه های مختلف اندروید را ارائه کرد که در آن، اندروید کیت کت همچنان دارای بیشترین سهم در بین نسخه های مختلف اندروید است. پس از کیت کت، اندروید لالی پاپ و جلی بین رتبه های دوم و سوم را در این جدول از آن خود کردند. در گذر […]