روز به روز بر محبوبیت تبلت های ۷ اینچی اضافه می شود و این در حالیست که تبلت های ۱۰ اینچی در کسب محبوبیت زیاد موفق نیستند البته اگر آیپد را از این جمع فاکتور بگیریم. در بین تبلت های ۷ اینچی بدون شک نکسوس ۷ و کیندل فایر دو نمونه بسیار خوب هستند که…