تخفیف ویژه جمعه سیاه، رسم جالبی است که در آن سوی مرزها به آن بها داده میشود. همانند تخفیف های مناسبتی اعیاد مذهبی یا تخفیف ویژه شب یلدا، تخفیف ویژه جمعه سیاه نیز چند سالی است در حال فراگیر شدن نزد فروشگاه های کشور ماست. آخرین جمعه ماه نوامبر که به آن اصطلاحاً جمعه سیاه […]