برنامه BBC’s Watchdog از برنامه های با سابقه و قدیمی تلویزیون انگلستان است که نزدیک به 30 سال است در زمینه حقوق مصرف کننده فعالیت میکند. در هر قسمت از این برنامه به یکی از مشکلات مصرف کنندگان با تولید کنندگان می پردازد که در آخرین برنامه پخش شده نوبت به گفتگوی کاربران اکسپریا Z1 […]