از گوشی هایی که معمولا بیشتر مورد توجه قرار دارند، تست ها و آزمایش های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری در فضای مجازی قابل مشاهده است. تست عملکرد دوربین، تست سرعت و … اما کمتر کسی است که دل آن را داشته باشد تا گوشی گران قیمت خود را مورد آزمایشات خطرناک قرار دهد. […]