اکسپریا Z2 همانند اکسپریا Z1 از استاندارد مقاومت IP58 بهره میبرد. این استاندارد بر اساس دوام دستگاه در عمق 1.5 متری و تا مدت زمان 30 دقیقه به دست آمده است. البته این بدان معنا نیست که این دستگاه توان مقاومت در برابر آب را بیش از این زمان نخواهد داشت. قرار دادن یک […]