بدون تردید مقاومت گوشی های هوشمند برای کاربران امری بسیار مهم است که جزو فاکتورهای اساسی در هنگام خرید محسوب میشود. اکسپریا X پیش از این در تست های مربوط به مقاومت در برابر نفوذ آب با وجود عدم برخورداری از استانداردهای مورد نیاز سربلند بوده اما حالا میخواهد قدرت بدنه خود را در برابر […]