از سال های گذشته تاکنون همواره اسمارت فون های سونی، سوژه تست های مختلفی شده بودند تا بتوانند مقاومت خود را در برابر عوامل خارجی نشان دهند. از تست های ضربات اکسپریا Active، گرفته، تا آزمایش عبور خودروی 2 تنی از روی اکسپریا GO و قرار گیری اکسپریا Z در ظرف اسید! ما تا به […]