وقتی صحبت از گوشی های هوشمند پرچمدار میشود، در عین اینکه همه به دنبال برترین ویژگی ها و قابلیت ها هستند، از وجود برخی محدودیت ها نیز گریزی نخواهد بود. یکی از بزرگترین مشکلاتی که گوشی های هوشمند بالارده بیشتر با آن سر و کله میزنند، مشکل گرمای دستگاه بر اثر فعالیت های سنگین است. […]