بعد از بررسی گوشی اکسپریا E3 که در واقع مدلی بین ارزان قیمت و رده متوسط بازار به حساب می آید و حالا پس از نتایج خوب به دست آمده توسط این گوشی چه از نظر پنچمارک و چه از نظر تست باتری و با توجه به قیمت بسیار مناسبی که پس از عرضه رسمی […]