پس از معرفی و نیز عرضه اکسپریا Z3 کم کم تب این محصول در میان هواداران سونی کاسته میشود و حالا نوبت به اکسپریا Z4 رسیده تا شایعات پیرامون آن برای علاقه مندان به سونی اهمیت پیدا کند. شایعاتی که از حدود یک ماه پیش آغاز شده و تا به امروز نیز به چندین حالت […]