همیشه بعد از معرفی یک محصول جدید علی الخصوص یک مدل پرچمدار، کار توسعه دهندگان برای انتشار برنامه ها و جزئیات نرم افزاری محصول جدید و پورت کردن آن برای دیگر مدل ها آغاز میشود. این بار نیز این مهم برای اکسپریا Z3 رخ داده و در اولین مرحله والپیپر های اصلی این دستگاه توسط […]