طبق اعلام معاون سازمان تنظیم مقررات وزارت اطلاعات و ارتباطات از اول فروردین تعرفه ی پالس تلفن های ثابت به تعرفه ی دقیقه ای تبدیل میشود.تماس های داخل شهرهای هر استان هم به جای نرخ مکالمه ی بین شهری با همان نرخ مکالمه ی شهری محاسبه خواد شد که هزینه های مخابراتی را کاهش می […]