تا به اینجا اخبار و حواشی زیادی پیرامون گوشی های آینده سونی به گوش میرسد. برخی از این اطلاعات تقریبا قطعی به نظر میرسد و برخی دیگر شایعاتی بیش نبوده اند. در فاصله یک هفته تا شروع سال 2014 میلادی قصد داریم تا اطلاعات پراکنده ای که در رابطه با محصولات آینده سونی منتشر شده […]