در ماه گذشته پنج تم ایرانی برای شما قرار دادیم.این پنج تم عبارت بود از الله،رئال مادرید،گل،طبیعت و BMW.حال ما یک تم ایرانی دیگر نیز برای شما آماده ساختیم. ویژگی منحصر به فرد این تم این است که این تم نه تنها والپپیپر و کلید های مجازی گوشی را تغییر میدهد بلکه ایکون برخی […]