این روز ها کمتر کسی هست که گوشی اکسپریا داشته باشد  و از تم های آن استفاده نکند واز آن لذت نبرده باشد. حال اگر این تم ها حرفه ای و زیبا نیز باشند لذت آن دو چندان میشود. ما امروز قصد معرفی تمی دیگر از مجموعه تم های کاستوم اکسپریا را داریم که […]