یکی از تصمیمات بسیار سخت برای اپل در خصوص آیفون 7، حذف جک هدفون این دستگاه بود که با انتقادات بسیار زیادی نیز همراه شد. این اقدام اپل با وجود هجمه فراوان مشتریان، مورد حمایت بسیاری از گروه ها واقع شد که بسیاری از کمپانی های دیگر را نیز به انجام این عمل تشویق کرد. […]