چند وقتی است بازار شایعات توسط خبر رسانیهای مختلف بسیار داغ شده و سونی نیز دستخوش یکی از این شایعات مبنی بر تولید گوشی xperia z2 به فاصله کمی بعد از z1 شده است.اما مسئله اینجاست که آیا اینبار این شایعه به حقیقت نزدیک تر است یا به دروغ؟!