واژه اسمارت، واژه ای است که این روزها در کنار نام های زیادی خود را نشان میدهد. از چند سال قبل ما با واژه اسمارت فون به عنوان گوشی هوشمند آشنا شدیم. اما رفته رفته لفظ هوشمند بودن در بسیاری از قسمت های زندگی ما خود را نشان داد. فراگیر شدن اسمارت فون ها باعث […]